Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2012

FadeToBlackAndDream
3324 b09d
Reposted fromtheladymika theladymika viaobliviate obliviate

August 09 2012

FadeToBlackAndDream
To będzie Nasz najpiękniejszy tydzień razem, czuję to.
— już niedługo
Sponsored post
feedback2020-admin
FadeToBlackAndDream
Cieszę się, że przyjeżdża nawet jeśli jest to tylko kilka dni.
— nocne smsy
FadeToBlackAndDream
‎"Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej."

— Jakub Żulczyk
FadeToBlackAndDream
Wiele o tym myślałam i zrozumiałam, że nie znalazłam się w tej kawiarni przez przypadek. Najważniejsze spotkania odbywają się w duszy, na długo przed tym, nim spotkają się ciała. Zwykle do takich spotkań dochodzi wówczas, gdy dotykamy dna, gdy mamy ochotę umrzeć i narodzić się ponownie.
— Paulo Coelho '11 minut'
FadeToBlackAndDream
Pociągnijmy za spust, zastrzelmy miłość.
— proste.
FadeToBlackAndDream
4772 6d23
FadeToBlackAndDream
Jest pewne imię , które ciśnie się na usta kiedy ktoś pyta za czym tęsknie.
FadeToBlackAndDream

“ Jeszcze miesiąc temu bym wybrał Ciebie, a teraz? Teraz jesteśmy w innych miejscach. Zupełnie z innymi myślami, postanowieniami i nowym rokiem. To nie tak miało się skończyć, ba - to się nawet nie zaczęło, a już bolało. Dajcie mi piwa, wina i święty spokój. ” 

FadeToBlackAndDream
Obejmij wzrokiem ogrom tej głupoty wśród nas.
— Ten Typ Mes
FadeToBlackAndDream
9453 cb4a
FadeToBlackAndDream
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności.
FadeToBlackAndDream
Są ludzie po których odejściu pozostaje coś ponad wspomnienia.
FadeToBlackAndDream
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— "Nieznośna lekkość bytu", M. Kundera
O&S <3
Reposted fromweheartit weheartit
FadeToBlackAndDream
Wierząc w jedno "przepraszam" za tysiąc swych głupstw.
— Kayah
Reposted fromHannna Hannna viaoktawiia oktawiia
FadeToBlackAndDream
-i wiesz co ?
- ?
-fajnie, że jesteś .
— ;))
Reposted fromobliviate obliviate viaoktawiia oktawiia
FadeToBlackAndDream
Wszystko mi jedno, byle z Tobą.
— No właśnie...
Reposted fromzagansky zagansky viadumbscream dumbscream
Facebook
Reposted fromweheartit weheartit
anatomy of a broken heart - Page 9 of 460 on imgfave
Reposted fromweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...